image

Poznaj nasz zespółimage

image image

Katarzyna Stręk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. W 2015 roku uzyskała tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Współpracę z biurem rozpoczęła w 2008 roku. Począwszy od 2014 roku, prowadzi biuro rachunkowe samodzielnie w ramach indywidualnej działalności gospodarczej pod firmą Meritum Katarzyna Stręk.

Począwszy od 2021 nadzoruje działalność biura zorganizowaną w strukturze spółki komandytowej S3. W Zespole S3 pełni funkcje nadzorcze i reprezentacyjne. W pracy zawodowej koncentruje się na bieżącej obsłudze księgowej i podatkowej strategicznych Klientów biura oraz doradztwie podatkowym i wsparciu dla pozostałych Członków Załogi S3.

Jako cel zawodowy wyznacza sobie dążenie do ciągłego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności dostosowania się do rosnących oczekiwań Klientów i zmieniającego się otoczenia gospodarczego i prawnego.

Skontaktuj się z nami
image image

Michał Stręk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Jako Partner w Zespole S3 pełni funkcje zarządzające i reprezentacyjne. Jako specjalista w obszarze IT koordynuje pracę całego Działu IT obsługując jednocześnie kluczowych Klientów S3.

Doświadczenie zdobywał początkowo w dużych podmiotach prowadzących działalność bankową, deweloperską i usługową. Począwszy od 2012 roku prowadzi samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą MSPartner Michał Stręk. Od 2021 kontynuuje rozwój w ramach struktury spółki komandytowej S3. Jego imponujące doświadczenie zawodowe i dociekliwość sprawiają, że znajduje rozwiązanie dla każdej sytuacji, co gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność pracy zarówno zespołu S3 jak i Klientów, z którymi biuro S3 stale współpracuje w ramach outsourcingu IT.

W pracy zawodowej koncentruje się na ciągłym rozwoju oraz skupia wokół wszelkich czynności, procesów i zadań, które przyczyniają się do usprawnienia oraz zwiększenia efektywności i wydajności pracy pozostałych członków Zespołu S3 oraz Klientów biura.

Skontaktuj się z nami
image image

Radca prawny dr Magdalena Stręk

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała stopień naukowy doktora w specjalności prawo pracy. Biegle włada językiem hiszpańskim.

W pracy zawodowej specjalizuje się w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, a także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Z biurem S3 jest związana już od 2014 roku.

Stałą współpracę nawiązała w roku 2019, co pozwoliło na znaczne poszerzenie oferty biura i spowodowało, że usługi świadczone przez S3 nabrały interdyscyplinarnego charakteru. W ramach współpracy z biurem S3 realizuje zadania związane z opiniowaniem zdarzeń gospodarczych i prawnych pojawiających się w toku bieżącej obsługi Klientów biura. Mając na uwadze, iż swobodne poruszanie się w środowisku prawnym jest coraz bardziej kluczowym aspektem pracy w biurze rachunkowym, Pani Magdalena będzie z pewnością nieocenionym wsparciem dla pozostałych członków Zespołu.

Skontaktuj się z nami
image image

Aleksandra Muchorowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie kadr i płac.

Z biurem S3 związana od 2012 roku. Jako Kierownik biura koordynuje pracę całego Zespołu oraz czuwa nad organizacyjną sferą jego działalności. W pracy zawodowej specjalizuje się w obsłudze księgowej i podatkowej w zakresie rachunkowości uproszczonej oraz ksiąg rachunkowych.

Dobra organizacja pracy, dbałość o szczegóły i otwartość w nawiązywaniu kontaktów to podstawowe cechy, które sprawiają, że z powodzeniem realizuje powierzone jej funkcje organizacyjne i kierownicze.

Skontaktuj się z nami
image image

Magdalena Olek

Absolwentka wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 2017 roku ukończyła II stopniowy kurs księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Związana z biurem S3 od początku 2016 roku.

Jako Kierownik Działu Kadr i Płac koordynuje pracę pozostałych osób w dziale oraz sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę, będąc osobą odpowiedzialną za delegowanie zadań i uprawnień. W pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową Klientów biura.

Odpowiedzialność, dokładność, niezawodność i dyskrecja to cechy, które powodują, że Klienci mogą powierzyć jej najbardziej skomplikowane i ważne zadania, a Załoga biura S3 zawsze polegać na jej wiedzy i doświadczeniu w toku wykonywanej pracy.

Skontaktuj się z nami
image image

Anna Kaliszewska

Do zespołu S3 dołączyła w maju 2021 roku. Na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-biurowych zapewnia sprawne funkcjonowanie biura. Czuwa nad właściwym obiegiem dokumentacji, pomaga w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych.

Współpracuje z całym Zespołem, zapewniając wsparcie w każdym procesie związanym z obsługą Klientów oraz administracją i zarządzaniem Spółką.

Skontaktuj się z nami
image image

Paulina Grzybowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W roku 2018 ukończyła studia podyplomowe w zakresie kadr i płac oraz kurs I-go stopnia księgowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Współpracę z biurem S3 rozpoczęła w 2016 roku. Początkowo zajmowała stanowisko asystenta w dziale księgowości. Począwszy od 2017 roku konsekwentnie rozwija się w pracy w obszarze rozliczeń kadrowo-płacowych, uzyskując samodzielne stanowisko w Dziale Kadr i Płac w roku 2018.

Jako osoba ambitna i dążąca do stałego rozwoju jest ponadto odpowiedzialna za przygotowywanie informacji okresowych dla Klientów biura, co sprawia, że na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę oraz śledzi przepisy obowiązujące w zakresie kadrowo-płacowym.

Skontaktuj się z nami
image image

Dorota Kuriata

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie kadr i płac. Posiada certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym zdobywa od 2008 roku i jest obecnie pracownikiem mogącym pochwalić się najdłuższym stażem w biurze.

Jako specjalista ds. księgowości zajmuje się obsługą księgową i podatkową przedsiębiorców prowadzących księgowość uproszczoną oraz księgi rachunkowe.

W pracy zawodowej charakteryzuje ją dokładność i pracowitość, co sprawia, że zgodnie uznawana jest za prawdziwy „Filar” Zespołu.

Skontaktuj się z nami
image image

Agnieszka Budziak

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. Do Zespołu dołączyła na początku 2017 roku.

W biurze S3 koordynuje prace związane z rozliczaniem księgowym i podatkowym jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W powyższym zakresie realizuje samodzielnie wszystkie procesy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych. Zaangażowanie i spokój to cechy, które sprawiły, że w stosunkowo krótkim okresie czasu przejęła i skutecznie realizuje najbardziej złożone zadania w obszarze księgowości Klientów biura.

Skontaktuj się z nami
image image

Agnieszka Morawska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współpracę z biurem S3 rozpoczęła w 2020 roku. Koordynuje prace związane z rozliczaniem księgowym i podatkowym jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W powyższym zakresie zajmuje samodzielne stanowisko i obsługuje kompleksowo kluczowych Klientów biura S3.

Zaangażowanie i energia to cechy, które sprawiają, że realizuje obecnie najbardziej złożone zadania w obszarze księgowości Klientów biura. Jako osoba ambitna i konsekwentna stawia na ciągły rozwój osobisty i zawodowy. Dzięki swojemu doświadczeniu i posiadanej wiedzy jest również ogromnym wsparciem merytorycznym dla pozostałych Członków Zespołu.

Skontaktuj się z nami
image image

Emilia Przybylska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Do zespołu dołączyła w lipcu 2020 roku na stanowisko specjalisty ds. księgowości, posiadając doświadczenie w prowadzeniu księgowości uproszczonej. W biurze S3 będzie dodatkowo rozwijać się w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pracowitość i dbałość o szczegóły sprawiają, że z pełnym zaangażowaniem realizuje powierzone jej zadania.

Skontaktuj się z nami
image image

Ewelina Jarosz

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2017 roku ukończyła studia magisterskie, rok później podyplomowe z zakresu controllingu przedsiębiorstw. Od 2016 roku związana pracą w dziale kadrowo-płacowym. We wrześniu 2021 roku dołączyła do grupy Działu Kadr i Płac w biurze S3 zajmując stanowisko Starszego Specjalisty ds. Kadr i Płac.

Dobra organizacja pracy, sumienność i otwartość w nawiązywaniu kontaktów to podstawowe cechy, które sprawiają, że z powodzeniem realizuje wszelkie powierzone jej zadania.

Skontaktuj się z nami
image image

Kamil Gorczycki

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Współpracuje z biurem S3 jako Administrator systemów IT. Zajmuje się kompleksową i stałą obsługą Klientów S3 w ramach nadzoru i kontroli nad infrastrukturą IT Klienta. Posiada 20 letnie doświadczenie w branży, które zdobywał w firmach budowlanych, deweloperskich oraz w sektorze finansowym.

Jest osobową bardzo ambitną i dokładną. W swojej pracy mocno skupia się na tym, aby każdy szczegół wykonywanego przez siebie zadania realizować kompetentnie z zachowaniem należytej staranności.

Skontaktuj się z nami
image image

Karolina Woźniak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Do zespołu dołączyła na początku 2020 roku. W tym samym roku ukończyła również kurs samodzielnego księgowego. W zespole zajmuje się kompleksową obsługą księgową i podatkową przedsiębiorców zarówno w ramach księgowości uproszczonej jak i pełnej, w postaci ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skontaktuj się z nami
image image

Maria Łysik

Absolwentka kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych o specjalizacji „Kadry i Płace”. Ukończyła kurs kwalifikacyjny „Specjalista ds. Kadr i Płac” organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Należy do grona najmłodszych członków Zespołu. W biurze S3 koordynuje procesy związane z rozliczeniem kadrowo-płacowym Mikro i Małych Przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami
image image

Patrycja Otrembnik

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Do Zespołu S3 dołączyła na początku 2019 roku i obecnie zajmuje samodzielne stanowisko specjalisty ds. księgowości. W 2020 roku ukończyła kurs samodzielnego księgowego. W pracy zawodowej koncentruje się na zadaniach w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych w obszarze rachunkowości pełnej. Jest osobą ambitną i wytrwałą, co pozwala jej efektywnie pokonywać kolejne etapy rozwoju w pracy w księgowości.

Skontaktuj się z nami
image image

Sandra Wiatr

Studentka kierunku Rachunkowość i Controlling Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Najmłodszy członek Zespołu S3. Do jej zadań należy kompleksowe przygotowanie rozliczenia podatkowego, księgowego i kadrowo-płacowego dla kluczowych Klientów S3. Z powodzeniem łączy obowiązki studenta z rozwojem praktycznym pod kierunkiem biegłego rewidenta, będąc już w tak młodym wieku bardzo cennym członkiem Zespołu S3.

Skontaktuj się z nami
image image

Magdalena Koszelow

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej o specjalności Zarządzanie Systemami Finansowymi. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i podatki.

Jej doświadczenie zawodowe od początku związane jest z księgowością w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest osobą dokładną i pracowitą, lubiącą nowe wyzwania, które motywują ją do pracy i pogłębiania wiedzy.

Skontaktuj się z nami
image image

Małgorzata Bochen

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia na specjalizacji Rachunkowość i Auditing. Do zespołu S3 dołączyła w 2022 roku.
Jako specjalistka ds. księgowości zajmuje się obsługą księgową i podatkową przedsiębiorców prowadzących księgowość uproszczoną.
Skrupulatność, zdolność logicznego myślenia oraz efektywne organizowanie własnej pracy sprawiają, że terminowo i rzetelnie realizuje powierzone jej zadania.

Skontaktuj się z nami
image image

Maja Martinez

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Po odbyciu dwumiesięcznego stażu w biurze S3 w 2021 roku, dzięki swojemu zaangażowaniu i chęci poszerzania wiedzy, dołączyła do zespołu Działu Kadr i Płac, na którym obecnie obejmuje stanowisko Młodszego Specjalisty.
Mimo, że jest najmłodszym członkiem Zespołu efektywnie realizuje powierzone jej zadania.
Jest osobą ambitną, dobrze zorganizowaną, a ponad to ciągle dąży do rozwoju swoich umiejętności oraz kwalifikacji.

Skontaktuj się z nami
image image

Kamil Gajewski

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada 9 letnie doświadczenie w obszarze kadrowo-płacowym. Współpracę z biurem S3 rozpoczął w kwietniu 2022 roku na stanowisku Specjalisty ds. Kadr i Płac.
Jako specjalista z wieloletnim doświadczeniem jest osobą, której można powierzyć skomplikowane zadania a także jest wsparciem merytorycznym dla zespołu.

Skontaktuj się z nami

Wypłyń z nami na szerokie wody już dziś!

Umów się na spotkanie