image

Podatkiimage

Jak mawiał Albert Einstein: „Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”.

Słowa te wypowiedziane zostały jednak przez wprowadzeniem podatku od wartości dodanej czyli podatku VAT. Ogromna ilość przepisów podatkowych występująca w wielu aktach prawnych, ich zmienność w czasie, specyficzna i trudna w wykładni praktycznej treść regulacji, duża ilość wyjątków, odwołań, regulacji warunkowych i wyłączeń a przede wszystkim różnorodne i sprzeczne w podobnych stanach faktycznych interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych – to wszystko sprawia, że słowa wybitnego naukowca można uznać za nadal aktualne.

W Naszej ofercie dążymy do rozwiązań kompleksowych nakierowanych na taką organizację współpracy z Klientami – Podatnikami i/lub Płatnikami, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć ryzyko związane ze stosowaniem przepisów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozostałych aktywności osób fizycznych (opodatkowanie dochodów z majątku prywatnego, dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, stosunków cywilnoprawych, dochodów z kapitału finansowego) i prawnych (opodatkowanie podmiotów prowadzących działalność statutową: fundacje, stowarzyszenia).

Poczucie bezpieczeństwa Naszych Klientów, zaufanie do Naszej pracy i wykonywanych usług to podstawowe cele działalności w tym filarze.

Szczegółowy zakres usług w powyższym zakresie obejmuje:

Wybrane
z naszej oferty

Jako zespół doświadczonych specjalistów oferujemy całkowity nadzór i kontrolę nad infrastrukturą IT firmy Klienta, a także codzienną pomoc informatyczną dopasowaną do Państwa potrzeb, w modelu stałych, zryczałtowanych opłat.

Obsługa informatyczna / Outsorcing it

Oferujemy pomoc we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Kardy i płace / Obsługa księgowa

Korzystamy z nowoczesnych i skutecznych rozwiązań automatyzujących wykonywanie kopii zapasowych. Wdrażane przez nas oprogramowanie nie zakłóca funkcjonowania infrastruktury IT, dokonując wszystkich koniecznych operacji w tle.

Backup danych / Outsorcing it

Oferujemy pomoc we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Rachunkowość / Obsługa księgowa

Wypłyń z nami na szerokie wody już dziś!

Umów się na spotkanie