image

Optymalizacjeimage

Optymalizacja to hasło, które interpretuje się ostatnio przede wszystkim jako możliwość osiągnięcia korzyści podatkowych w postaci obniżenia zobowiązań podatkowych. W naszej ocenie, na usługi z tego zakresu należy spojrzeć szerzej tj. mając na względzie całokształt działań i procesów związanych z przeprowadzeniem „optymalizacji” podatkowej, globalne koszty jej przeprowadzenia, ryzyko z tym związane a także skutki długookresowe tj. przykładowo związane z „barierami wyjścia” pojawiającymi się w momencie zakończenia działalności.

Optymalizacja to dla Nas nie tylko rozwiązanie skutkujące obniżeniem zobowiązań z tytułu podatków czy składek ZUS, to także każde ujęcie księgowe, konstrukcja rozwiązania prawnego skutkująca możliwością uzyskania korzystnego dla jednostki obrazu sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku finansowego.

Naszą niewątpliwą zaletą, w przeprowadzaniu powyższych czynności, jest rzetelność wobec Klienta poprzez zadbanie o możliwie jak najszersze spojrzenie na cały uzgodniony proces optymalizacyjny i jego skutki, a także zgodność z przepisami prawa i etyką reprezentowanych przez nas zawodów zaufania publicznego.

W ramach naszej oferty w niniejszej dziedzinie skupiamy się na:

Wybrane
z naszej oferty

Jako zespół doświadczonych specjalistów oferujemy całkowity nadzór i kontrolę nad infrastrukturą IT firmy Klienta, a także codzienną pomoc informatyczną dopasowaną do Państwa potrzeb, w modelu stałych, zryczałtowanych opłat.

Obsługa informatyczna / Outsorcing it

Oferujemy pomoc we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Kardy i płace / Obsługa księgowa

Korzystamy z nowoczesnych i skutecznych rozwiązań automatyzujących wykonywanie kopii zapasowych. Wdrażane przez nas oprogramowanie nie zakłóca funkcjonowania infrastruktury IT, dokonując wszystkich koniecznych operacji w tle.

Backup danych / Outsorcing it

Oferujemy pomoc we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Rachunkowość / Obsługa księgowa

Wypłyń z nami na szerokie wody już dziś!

Umów się na spotkanie